Be My Lovely Follower

Wednesday, June 2, 2010

Perkembangan Anak Anda Yang Perlu Anda Titik Beratkan

Terdapat 4 aspek penting dalam perkembangan menyeluruh kanak-kanak:- 

1. Perkembangan Fizikal 
  • kebolehan mengawal moto kasar (badan, tangan, kaki, kepala), moto halus ( jejari, mata) dan koordinasi anggota badan (koordinasi mata-tangan)

2. Perkembangan Kognitif
  • Keupayaan kanak-kanak mengumpul ilmu pengetahuan serta maklumat dan menggunakananya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

3. Perkembangan Bahasa
  • Keupayaan berhubung atau berkomunikasi kehendaknya samada melalui bahasa isyarat atau bahasa lisan.

4. Perkembangan Sosio-Emosi 
  • Melibatkan 2 aspek iaitu sosial dan emosi. Keupayaan kanak-kanak bergaul, berinteraksi dan meluahkan berbagai perasaan apabila berinteraksi dengan kawan-kawanatau orang dewasa

5.Perkembangan Rohani
  • Akhlak dan sikap kanak-kanak yang menjadi tunjang dan dasar kepada mereka yang amat penting dan perlu diberi perhatian penting0 comments: